menu close
KSL

KSL

Sep 14, 2023 to Nov 01, 2023
#1

SOHIL AKHTAR

DESHAN TAIGAR
4
Inns
44.50
Avg
174.5
SR
1
30s
2
50s
0
100s
178
Runs
#2

AMJAD WAQAS

DESHAN TAIGAR
1
Inns
157.00
Avg
178.4
SR
2
30s
1
50s
0
100s
157
Runs
#3

ASHRAT HUSSAIN

DESHAN TAIGAR
5
Inns
31.40
Avg
134.2
SR
0
30s
2
50s
0
100s
157
Runs
#4

HAFEEZ HASHAM

COMBINE PESHORA
4
Inns
32.25
Avg
143.3
SR
1
30s
1
50s
0
100s
129
Runs
#5

ARIFULLAH KHUDKASH

COMBINE PESHORA
2
Inns
61.50
Avg
100.8
SR
3
30s
0
50s
0
100s
123
Runs
#6

KASHEF

BATTAGRAM ZALMI
2
Inns
57.50
Avg
198.3
SR
0
30s
1
50s
0
100s
115
Runs
#7

GHULAM HUSSAIN

UNITED STARS B
3
Inns
32.00
Avg
107.9
SR
2
30s
0
50s
0
100s
96
Runs
#8

AMJAD SAEED

MHS KUZABANADA
3
Inns
31.67
Avg
121.8
SR
1
30s
0
50s
0
100s
95
Runs
#9

TASLEEM AZIZ

BATTAGRAM ZALMI
3
Inns
28.67
Avg
91.5
SR
2
30s
0
50s
0
100s
86
Runs
#10

HASNAIN HOTAL

AL SHERAZ STARS
3
Inns
28.00
Avg
142.4
SR
0
30s
1
50s
0
100s
84
Runs
#11

ASIF NAWAZ

ALSADAT RAIDERS
2
Inns
40.00
Avg
160.0
SR
0
30s
1
50s
0
100s
80
Runs
#12

WAHEED KH

DESHAN TAIGAR
5
Inns
16.00
Avg
103.9
SR
0
30s
0
50s
0
100s
80
Runs
#13

FAHEEM AZIZ

BATTAGRAM ZALMI
3
Inns
25.67
Avg
128.3
SR
0
30s
1
50s
0
100s
77
Runs
#14

SAMI KHAN

UNITED STARS B
2
Inns
37.00
Avg
154.2
SR
1
30s
0
50s
0
100s
74
Runs
#15

JAWAD AHMAD

MARKHOR CHAPARGRAM
3
Inns
24.00
Avg
116.1
SR
1
30s
0
50s
0
100s
72
Runs
#16

ALI

MARKHOR CHAPARGRAM
3
Inns
23.33
Avg
98.6
SR
1
30s
0
50s
0
100s
70
Runs
#17

WALI ULLAH

AL SHERAZ STARS
3
Inns
22.67
Avg
104.6
SR
0
30s
1
50s
0
100s
68
Runs
#18

FISAL ALAI

COMBINE PESHORA
4
Inns
17.00
Avg
111.5
SR
1
30s
0
50s
0
100s
68
Runs
#19

SAIFULLAH

COMBINE PESHORA
4
Inns
14.75
Avg
120.4
SR
1
30s
0
50s
0
100s
59
Runs
#20

IBRAR AHMED

DESHAN TAIGAR
4
Inns
14.75
Avg
140.5
SR
0
30s
0
50s
0
100s
59
Runs
#21

MOHSIN ABBOTTABAD

BATTAGRAM ZALMI
3
Inns
19.67
Avg
113.5
SR
1
30s
0
50s
0
100s
59
Runs
#22

NISAR MALKAL

BATKOL FALCONS
2
Inns
29.50
Avg
122.9
SR
1
30s
0
50s
0
100s
59
Runs
#23

USAMA

ALSADAT RAIDERS
2
Inns
29.00
Avg
116.0
SR
0
30s
0
50s
0
100s
58
Runs
#24

ARSALAN

ALSADAT RAIDERS
3
Inns
19.33
Avg
107.4
SR
0
30s
0
50s
0
100s
58
Runs
#25

GUL REHMAN

AL SHERAZ STARS
3
Inns
18.00
Avg
108.0
SR
0
30s
0
50s
0
100s
54
Runs
#26

INZIMAM

ALSADAT RAIDERS
3
Inns
17.67
Avg
143.2
SR
1
30s
0
50s
0
100s
53
Runs
#27

BILAL OGHI

AL SHERAZ STARS
2
Inns
26.50
Avg
139.5
SR
1
30s
0
50s
0
100s
53
Runs
#28

ABDULAH CHARSADA

UNITED STARS B
1
Inns
52.00
Avg
133.3
SR
0
30s
1
50s
0
100s
52
Runs
#29

MEROOZ KH

MARKHOR CHAPARGRAM
2
Inns
26.00
Avg
104.0
SR
1
30s
0
50s
0
100s
52
Runs
#30

MUJARAB KHAN

MARKHOR CHAPARGRAM
3
Inns
17.00
Avg
124.4
SR
1
30s
0
50s
0
100s
51
Runs
#31

UBAID NOOR

MHS KUZABANADA
3
Inns
16.33
Avg
80.3
SR
0
30s
0
50s
0
100s
49
Runs
#32

SHAFIQ ULLAH

PAK SHAHEEN
2
Inns
24.00
Avg
111.6
SR
0
30s
0
50s
0
100s
48
Runs
#33

NAJMUDIN

UNITED STARS B
3
Inns
15.00
Avg
145.2
SR
0
30s
0
50s
0
100s
45
Runs
#34

USAMA SHAH

ALSADAT RAIDERS
3
Inns
14.33
Avg
134.4
SR
0
30s
0
50s
0
100s
43
Runs
#35

MAJID KHAZRO

BATTAGRAM ZALMI
3
Inns
14.33
Avg
138.7
SR
0
30s
0
50s
0
100s
43
Runs
#36

SHOAIB ALAM

ALSADAT RAIDERS
3
Inns
14.33
Avg
187.0
SR
0
30s
0
50s
0
100s
43
Runs
#37

FAYYAZ CFK

COMBINE PESHORA
4
Inns
10.75
Avg
187.0
SR
0
30s
0
50s
0
100s
43
Runs
#38

MUJEEB UR REHMAN

UNITED STARS B
2
Inns
21.50
Avg
159.3
SR
1
30s
0
50s
0
100s
43
Runs
#39

BAIS KHAN

MHS KUZABANADA
2
Inns
21.00
Avg
135.5
SR
0
30s
0
50s
0
100s
42
Runs
#40

SADEEQ

BATKOL FALCONS
1
Inns
41.00
Avg
105.1
SR
1
30s
0
50s
0
100s
41
Runs
#41

GHAYAS SHAH

PAK SHAHEEN
2
Inns
18.00
Avg
100.0
SR
1
30s
0
50s
0
100s
36
Runs
#42

BASHARAT ALI

MARKHOR CHAPARGRAM
1
Inns
35.00
Avg
100.0
SR
1
30s
0
50s
0
100s
35
Runs
#43

HAMZA

DESHAN TAIGAR
0
Inns
35.00
Avg
269.2
SR
1
30s
0
50s
0
100s
35
Runs
#44

NISAR ALAM

COMBINE PESHORA
2
Inns
16.50
Avg
137.5
SR
0
30s
0
50s
0
100s
33
Runs
#45

MOHSIN

UKC GIJBORI
1
Inns
32.00
Avg
160.0
SR
1
30s
0
50s
0
100s
32
Runs
#46

GHULAM HABIB

MARKHOR CHAPARGRAM
0
Inns
32.00
Avg
139.1
SR
1
30s
0
50s
0
100s
32
Runs
#47

BADAR

DESHAN TAIGAR
2
Inns
16.00
Avg
106.7
SR
0
30s
0
50s
0
100s
32
Runs
#48

UMAIR CHARSADA

UNITED STARS B
1
Inns
32.00
Avg
145.5
SR
0
30s
0
50s
0
100s
32
Runs
#49

QARI UZAIR

UNITED STARS B
3
Inns
10.67
Avg
86.5
SR
0
30s
0
50s
0
100s
32
Runs
#50

SADEEQ JAMAL

PAK SHAHEEN
0
Inns
31.00
Avg
100.0
SR
1
30s
0
50s
0
100s
31
Runs