menu close
Shaikh Sanaullah Cup Alauddinpatti

Shaikh Sanaullah Cup Alauddinpatti

Starting From Jun 10, 2024
#1

Sahil

Shiv 11 Khetasarai Jaunpur
1
Inns
66.00
Avg
347.4
SR
1
30s
0
50s
0
100s
66
Runs
#2

Saddam

AMIR XI NAAEERPUR
2
Inns
30.50
Avg
338.9
SR
1
30s
0
50s
0
100s
61
Runs
#3

Tabrez

Jagapur Tabrez
1
Inns
56.00
Avg
233.3
SR
1
30s
0
50s
0
100s
56
Runs
#4

Faisal

Azmi Kurta Dorji
1
Inns
41.00
Avg
195.2
SR
1
30s
0
50s
0
100s
41
Runs
#5

Faiyyaz

Hamza Club Niyauj
0
Inns
35.00
Avg
184.2
SR
1
30s
0
50s
0
100s
35
Runs
#6

Shiv Kumar Soni

Shiv 11 Khetasarai Jaunpur
2
Inns
17.00
Avg
188.9
SR
0
30s
0
50s
0
100s
34
Runs
#7

Abu Saad

AMIR XI NAAEERPUR
1
Inns
33.00
Avg
220.0
SR
1
30s
0
50s
0
100s
33
Runs
#8

Atif

Jagapur Tabrez
1
Inns
30.00
Avg
428.6
SR
1
30s
0
50s
0
100s
30
Runs
#9

Akbar

Hamza Club Niyauj
1
Inns
26.00
Avg
200.0
SR
0
30s
0
50s
0
100s
26
Runs
#10

Mahmood

Jagapur Tabrez
2
Inns
10.50
Avg
150.0
SR
0
30s
0
50s
0
100s
21
Runs
#11

Ashraf

AMIR XI NAAEERPUR
1
Inns
18.00
Avg
150.0
SR
0
30s
0
50s
0
100s
18
Runs
#12

Talib

Shiv 11 Khetasarai Jaunpur
1
Inns
15.00
Avg
125.0
SR
0
30s
0
50s
0
100s
15
Runs
#13

Samse Alam

Jagapur Tabrez
1
Inns
15.00
Avg
150.0
SR
0
30s
0
50s
0
100s
15
Runs
#14

Aamir

AMIR XI NAAEERPUR
1
Inns
15.00
Avg
250.0
SR
0
30s
0
50s
0
100s
15
Runs
#15

Sajid

Jagapur Tabrez
2
Inns
7.00
Avg
175.0
SR
0
30s
0
50s
0
100s
14
Runs
#16

Saqlain

Shiv 11 Khetasarai Jaunpur
1
Inns
12.00
Avg
300.0
SR
0
30s
0
50s
0
100s
12
Runs
#17

Ausaaf

AMIR XI NAAEERPUR
0
Inns
10.00
Avg
250.0
SR
0
30s
0
50s
0
100s
10
Runs
#18

Pawan

Jagapur Tabrez
2
Inns
4.50
Avg
128.6
SR
0
30s
0
50s
0
100s
9
Runs
#19

Islam

Shiv 11 Khetasarai Jaunpur
1
Inns
8.00
Avg
266.7
SR
0
30s
0
50s
0
100s
8
Runs
#20

Sajid

Azmi Kurta Dorji
1
Inns
8.00
Avg
114.3
SR
0
30s
0
50s
0
100s
8
Runs
#21

Nehal

Shiv 11 Khetasarai Jaunpur
0
Inns
7.00
Avg
350.0
SR
0
30s
0
50s
0
100s
7
Runs
#22

Prince

Jagapur Tabrez
0
Inns
6.00
Avg
600.0
SR
0
30s
0
50s
0
100s
6
Runs
#23

Mohammad

Azmi Kurta Dorji
1
Inns
5.00
Avg
125.0
SR
0
30s
0
50s
0
100s
5
Runs
#24

Ahmad

Hamza Club Niyauj
0
Inns
4.00
Avg
100.0
SR
0
30s
0
50s
0
100s
4
Runs
#25

Shalu

Shiv 11 Khetasarai Jaunpur
0
Inns
4.00
Avg
400.0
SR
0
30s
0
50s
0
100s
4
Runs
#26

Mahtab

AMIR XI NAAEERPUR
0
Inns
2.00
Avg
66.7
SR
0
30s
0
50s
0
100s
2
Runs
#27

Vicky

Shiv 11 Khetasarai Jaunpur
1
Inns
2.00
Avg
40.0
SR
0
30s
0
50s
0
100s
2
Runs
#28

Sameer

Azmi Kurta Dorji
0
Inns
1.00
Avg
100.0
SR
0
30s
0
50s
0
100s
1
Runs
#29

Faizan

Jagapur Tabrez
0
Inns
1.00
Avg
100.0
SR
0
30s
0
50s
0
100s
1
Runs
#30

Asif

Azmi Kurta Dorji
1
Inns
1.00
Avg
50.0
SR
0
30s
0
50s
0
100s
1
Runs