menu close
Shaikh Sanaullah Cup Alauddinpatti

Shaikh Sanaullah Cup Alauddinpatti

Starting From Jun 10, 2024
Main Group
Teams M W L T NR PT NRR
Shiv 11 Khetasarai Jaunpur 2 2 0 0 0 4 3.765
Jagapur Tabrez 2 1 1 0 0 2 2.197
AMIR XI NAAEERPUR 2 1 1 0 0 2 -0.774
KKR NASEERPUR (Asim) 0 0 0
Chandpar 0 0 0
Gilman Bandighat 0 0 0
Hamza Club Niyauj 1 0 1 0 0 0 -5.000
Azmi Kurta Dorji 1 0 1 0 0 0 -5.873